История
Българо-швейцарската търговска камара е учредена в края на 2004 г.

Предисторията на Камарата датира от далечната 1994 г., когато по инициатива на швейцарски и български организации и компании, в София е основан бизнес клуб България-Швейцария. Целта на клуба е била подобряване на икономическите връзки между двете държави и обмен на актуална информация между членове и заинтересовани кръгове. През 2004 г. поради засиления интерес към бизнес контакти и с цел подпомагане на предприятия от двете държави, членовете на бизнес клуба взимат решение да го преобразуват. Бизнес клубът е закрит с решение на ОС, а членовете му продължават своето сътрудничество в търговската камара.

Днес основната цел на Българо-швейцарската търговска камара е подпомагане и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария.

Организацията е със седалище в София и предлага информация, контакти и услуги на своите партньори от двете държави. В нея членуват предприятия от всички стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании и средни и малки предприятия. Камарата съблюдава интересите на Република България и на Швейцарската конфедерация и представлява стопанските интереси на членовете си.
Структура