За БШТК
Българо-швейцарската търговска камара е учредена в края на 2004 г.

Предисторията на Камарата започва през 1994 г., когато по инициатива на швейцарски и български организации и компании, в София е основан бизнес клуб България-Швейцария. Целта на клуба е била подобряване на икономическите връзки между двете държави.
Платформа за насърчаване на партньорства
Платформата съдържа информация за български фирми от различни индустриални сектори: MEM (машиностроене, електротехника, металобработване), пластмаси, мебели, EMS услуги, браншови камари и др., които са изразили желание и намерение да станат партньори на швейцарски фирми в различни видове дейности.
Платформата е разработена в рамките на проектите, изпълнявани от Българо-швейцарската търговска камара “БШТК - Насърчаване на партньорствата” (2013-2014) и "Бизнес партньорства за по-добро общество - B2B 4 CSR" (2016-2017) и финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Тематичния фонд за партньорство и експертна помощ.
Новини от Швейцария