HILL International Bulgaria

HILL International Bulgaria е част от австрийската консултантска група HILL International GmbH. Към настоящия момент ние имаме над 50 офиса в повече от 30 страни. Ние сме Вашият надежден партньор, когато имате нужда от експертни решения в областта на търсене и подбор; развитие на таланти, идентифициране на ключови служители и лидери; корпоративна ЧР стратегия.

Вече 25 години в България ние заставаме на страната на отделните професионалисти, общности и организации по пътя им на преоткриване на ценностите и разгръщане на пълния им потенциал, довеждайки ги до значими промени и посока на успешен бизнес.

Нашите основни бизнес направления:

>        Търсене и подбор, изцяло фокусиран върху ниво среден и висок мениджмънт. Ние сме експерти не само при идентифицирането на правилния кандидат, но и в избирането на професионалист с правилните личностни характеристики, които биха били подходящи за Вашата организация и корпоративна култура

>        Развитие на персонала – Анализ на Потенциала, Центрове за оценка и развитие, Оценка на Ефективност и Ефикасност, Коучинг, Аутплейсмънт (outplacement) и Кариерно консултиране и др.

>        Развитие на организацията – Ре-дизайн на бизнес процеси, Програми за развитие на Лидери, Управление на промяната, Стратегическо планиране

През всичките тези години ние изградихме солидна професионалната основа, на която бизнес психологията да подпомогне адекватно човешкия фактор – като индивид, група и организация.

Повече на www.hill.bg

бул. България 110, сграда А, ет. 2, София 1618

Ирена Жотева, Управляващ съдружник
+359 2 958 19 20
hill@hill.bg

www.hill.bg