A1 Комюникейшънс ЕООД

А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД е създадено през 2011 година с идеята да обедини опита и възможностите на доказани професионалисти, за да може да предлага както традиционни, така и уникални за всеки конкретен клиент услуги. А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС предлага пълния спектър консултантски услуги в областта на комуникациите, изграждането и поддържането на институционален и корпоративен имидж, проектното консултиране, събитийният мениджмънт, рекламата. Фирмата работи с широк кръг експерти, водещи за които е опитът в мащабни международни и местни проекти, както и практиката на част от тях като висши служители в държавната администрация. Дружеството притежава опит в провеждането на медийни и рекламни събития и кампании по проекти, финансирани със средства на Оперативните програми на ЕС, както и такива финансирани от бюджета на фирми и общини.

ул. „Ф. Ж. Кюри“ 19, бл. 1, ет.8, ап. 14, София, България

Лице за контакт: Мария Маркова

+359 2 963 45 78; +359 889 504 880

office@a1comm.org

www.a1comm.org