CNW Creative New World GmbH/SARL

CNW GmbH е швейцарско дружество, което в рамките на сътрудничеството на Швейцария с Европейския съюз и споразуменията с други партньорски държави, имащи за цел насърчаване на професионалния и културния обмен, съдейства на швейцарски и чуждестранни физически и юридически лица с предоставяне на следните услуги:

  • Образование в Швейцария / Консултации и съдействие на чуждестранни младежи, желаещи да учат в швейцарски обществени висши учебни заведения (кантонални университети, висши специализирани училища, висшите политехнически федерални училища).
  • Посредническа дейност по програмата О-Пер в Швейцария / Настаняване на швейцарски и чуждестранни младежи от ЕС и извън ЕС в Швейцария съгласно Европейското споразумение от 1969г. за дейността О-Пер.

(Програмата О-Пер в Швейцария представлява Пребиваване в швейцарски приемни семейства с цел културен обмен; изучаване или  усъвършенстване на един от официалните езици на Швейцария, както и опознаване на културата и различните региони на страната).

Ние предлагаме престой по програмата О-пер и като преходна/подготвителна година за тези чуждестранни младежи, които желаят да продължат образованието си в Швейцария, с цел да усъвършенстват езика на който ще се обучават, да си подосигурят допълнителни финансови средства, да се интегрират добре в Швейцария и подготвят бъдещия си студентски живот.

  • Посредничество при наемане на швейцарски и чуждестранни специалисти според нуждите на швейцарския трудов пазар.
  • Обслужване на проекти за мобилност в областта на професионалното образование и обучение в Швейцария и България (Incoming and Outgoing) в рамките на «Швейцарската програма за Еразъм+ ».
  • Организиране на посещения и предоставяне на екскурзоводски услуги в Швейцария.
  • Имиграционни услуги свързани с трудовата мобилност и образование в Швейцария/ Уреждане на административни задължения при установяване, започване на обучение, стаж или работа в Швейцария.

CNW Creative New World GmbH

Birchlistrasse 13

CH-8737 Gommiswald/St. Gallen

Switzerland

Tel. : +41 43 268 08 25

office@cnw-switzerland.ch

www.cnw-switzerland.ch

 

Представителство в София:    

 

CNW Creative New World GmbH

Бул. Черни връх 66 Б, БГ- Sofia 1407

Тел.: +359 877 977 545

office@cnw-switzerland.ch

www.cnw-switzerland.ch

 

Лице за контакт: Екатерина Фрик, управител