Скиллайн Бизнес Сълюшънс ООД
Sqilline е технологична-здравна компания и организация за клинични изпитвания (CRO) която развива своя дейност в сферата на технологиите за обработване на големи данни от здравеопазването, разработване на алгоритми за машинно самообучение и AI. Аналитичната платформа – Danny Platform е в състояние да интегрира, структурира и анализира огромен брой уникални пациентски досиета от множество източници ( електронните здравни досиета (EHR), регистри, лаборатории и т.н.). Софтуерът предоставя изчерпателни търсения, задълбочени анализи и прогнози на лекари, изследователи и държавни институции. Възможностите на Sqilline за анализ на данни позволяват на болниците, фармацевтичните компании и здравните агенциите да получат представа от данните от реалната практика за грижата за пациента.
Адрес: Панорама София 11 Б, офис 7
Лице за контакт: Надя Месика
Тел.: +359 885 030 868
Имейл: nadia.mesika@sqilline.com
Уебсайт: www.sqilline.com