МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
МЕТ ГРУП, със седалище в Цуг, Швейцария е компания активна на европейския  енергиен пазар, и е представена в следните страни: Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Англия, Румъния, Сърбия, Украйна, Литва, Русия и Испания. Целта на МЕТ Груп е да се превърне във водещ пазарен играч, чрез прилагане на иновации на традиционните европейски енергийни пазари.

МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД е създадена през 2017 г., за да представлява МЕТ Груп на пазарите на природен газ и електроенергия в Югоизточна Европа. МЕТ България се фокусира върху закупуването и продажбата на електроенергия и природен газ на търговци на дребно и клиенти на едро в Югоизточна Европа чрез трансгранични транзакции и близко корпоративно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в региона.

Адрес: Бул. България №109,

Вертиго Бизнес Тауър, офис 23,

гр. София 1404

Лице за Контакт: Камен Ивчев

Тел: +359 (0) 28 50 40 39

metbginfo@met.com

www.met.com