е-глобе солюшънс АД
e-globe solutions AG е основана през 2014 г. като софтуерна къща със специфичен фокус върху автоматизацията и цифровизацията на работните процеси. Ние предлагаме софтуерни продукти за цифровизация на работните процеси и разработваме и управляваме софтуерни решения в електроенергийната и телекомуникационната индустрия, както и на пазара на електронно здравеопазване, пазара на недвижими имоти и строителната индустрия. Основният екип на e-globe solutions AG има 20-годишен опит на тези пазари.

Нашият фокус е да създадем ценни решения за нашите клиенти чрез разработване на съвременни софтуерни продукти. В сътрудничество с нашите клиенти анализираме работните процеси и идентифицираме потенциала за оптимизация и за дигитализация. Въз основа на анализите ние адаптираме нашите продукти и разработваме и интегрираме специфични решения за нашите клиенти.

Нашите методи за развитие се основават на човекоцентриран дизайн и гъвкави принципи: „Чуйте, създайте, доставете“. Ние комбинираме опита на нашите клиенти с нашия опит в оптимизацията и автоматизацията, като по този начин разширяваме възможностите за взаимодействие между хората и машината.

Адрес: Шварцторщрасе 11, 3007 Берн
Лице за контакт: Петър Ганев
Тел.: 0885 290 250
E-mail: peter.ganev@e-globe-solutions.com
Уебсайт: www.e-globe-solutions.com