Холсим (България) АД

Холсим (България) АД е част от Групата ЛафаржХолсим – световния лидер в сектора на строителните материали, с фокус върху производството на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и готови бетонови смеси и добре балансирано присъствие в 80 държави по целия свят.

Компанията присъства на българския пазар от 20 години и произвежда цимент в циментовия си завод в с. Бели извор, обл.Враца (Северозападна България), пясък, чакъл и трошен камък – в осемте си кариери за инертни материали в околностите на София и Пловдив и готови бетонови смеси – в трите си бетонови центъра в София и Пловдив.

Компанията насърчава устойчивите решения в строителството и инфраструктура и инвестира в иновативни и екологично ефективни технологии, като например използването на алтернативни горива и суровини в производство на цимент.

Централен офис – гр.София, бул.“Джеймс Баучер“ 76А,
тел. +359 2 806 57 00, факс: +359 2 806 57 22
Изпълнителен директор – Тодор Костов

Милена Иванова – експерт “Връзки с обществеността”
с. Бели извор 3040, обл. Враца
Тел: 092/66 13 41, вътр. 448
Факс: 092/66 13 71
моб. 0885/538 338

milena.ivanova@lafargeholcim.com

www.holcim.bg