Хени АГ

Фирма Хени се е наложила като компетентен доставчик на модерни иновативни системи и преди всичко надеждни решения в областта на помпената техника.

Услугите обхващат целия „воден цикъл“ – от питейна вода до отвеждане на отпадъчните води. Хени АГ предлага прогресивни решения в областта на пречистването на комунални и промишлени отпадъчни води.

Фирмата има нов клон в Грац, Австрия – „Хени Австрия“ ЕООД (Häny Austria GmbH). От м. октомври 2014 г. „Хени България“ ЕООД произвежда нашия собствен продукт „Ecoline“ в гр. Стара Загора, а административният офис се намира в гр. София.

За да може да отговори на нуждите на клиентите и специалистите, с които работи (строителни предприемачи, архитекти, инженери, проектанти, водопроводчици, местни власти), компанията е организирана в четири звена: „Сградни инсталации“, „Общини и промишленост“, „Смесителна и инжекционна техника“ и „Обслужване на клиенти“.

Хени гарантира на всички свои клиенти максимална полза в две отношения: От една страна това са сигурните и надеждни системи, които функционират устойчиво. А от друга е фактът, че клиентите на Хени могат винаги да разчитат на компетентен партньор, който е на разположение по всяко време, когато възникне проблем.

Затова кредото на Хени е:

„Не само отговаряме на очакванията на клиентите, но ги и надхвърляме, като така предизвикваме възторг у тях.“

Адрес за кореспонденция: Buechstrasse 20, Switzerland
Лице за контакт: Сабина Хени, Заместник-председател, Управителен съвет

Марк Негели, Главен изпълнителен директор

Phone: 0041 44 925 41 11
E-mail:  sabina.haeny@haeny.com,

mark.naegeli@haeny.com

Website: www.haeny.com