УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк ( www.unicreditbulbank.bg) е най-голямата банка в България с активи над 18,6 милиарда лева за втората половина на 2016. Банката е лидер в кредитирането в реалната икономика с пазарен дял от 20.2% от всички кредити на банковата система в България. УниКредит Булбанк е част от водещата европейска банкова група УниКредит с дейност в 17 страни в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света.

пл. „Света Неделя“ 7, София 1000, България
Лице за контакт: Диляна Стоянова, Алдо Андреони

+359 2 9264994

Dilyana.stoyanova@unicreditgroup.bg

aldo.andreoni@unicreditgroup.bg
www.unicreditbulbank.bg