Узунов Kонсултинг

Узунов Kонсултинг е фирма базирана в Женева, Швейцария, коятo се занимава с консултантска дейност в сферата на швейцарското счетоводство и данъчно право, финансите, създаването и управлението на предприятия.
Фирмата предоставя услуги за бъдещи предприемачи в Швейцария, като ги подпомага в избора на седалище, юридическа структура, счетоводнo, застрахователно и цялостно административно обслужване.

www.uzunov.ch

Rue des Marbriers 4, 1204 Genève

Тел.: +41(0)22 736 39 74
E-mail: info@uzunov.ch
Лице за връзка: Георги Узунов