Трикветра ЕООД

Трикветра ЕООД е основана през 2017 г.с предмет на дейност консултации в областта на енергетиката.

Собственик и управител е Мирослав Дамянов с повече от 40 г. опит в сектора. Основни направления са управление и планиране на ЕЕС, търговия с електическа енергия и природен газ.

Клиенти на Трикветра ЕООД са били фирми като Axpo AG, Alpiq AG, LEM.

Адрес: Гр. София 1415, ул Акад. Петър Динеков 23, сграда Е1

Лице за конакт: Мирослав Дамянов

Тел: +359 878 704 506/ +359 888 704 506

E-mail: Miroslav.damianov@triquetra.bg / Miroslav.damianov@gmail.com