Теодор Божинов

Адвокат Теодор Божинов посвещава повече от 20-годишната си практика в предоставяне на правни услуги на местни и чуждестранни бизнес клиенти. Негови основни области на експертиза са корпоративно и търговско право, договори и бизнес транзакции, както и съдебни спорове и посредничество.

Адрес: София 1142, бул. Васил Левски № 1А, ет.1

Телефон: +359 888 219 314

E-mail: tb@bojinov.eu

Уеб-сайтwww.bojinov.eu