СКОРПИОН ШИПИНГ ООД

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД е създаден на 31 януари 1992 г.
Основни дейности:
• международна спедиция и транспорт:
– Логистика
– Групажни линии
– Комплектни и контейнеризирани товари по шосе, железница и море
– Комбинирани транспорти
– Доставки в страната
– Консолидиране на малки пратки
– Самолетна спедиция
– Логистика на текстил и конфекция на закачалки
• Складиране
– Митнически и свободен склад
– Складиране на фармацевтични продукти с контролиран температурен режим
– Разрешение за търговия на едро с лекарства
– Митнически агент
– Пакетиране
• Застрахователни услуги
• Счетоводни услуги като акредитиран представител по ДДС Сертификати
• Система за управление на качеството ИСО 9001:2008
• MICROSOFT Certified Partner Членство
• ФИАТА
• Съучредител на Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС)
• Карго агент на ИАТА
• Българска търговско-промишлена палата
• Българска стопанска камара
Застраховка Отговорност на спедитора, покриваща всички дейности на дружеството. Скорпион Шипинг ООД работи изключително на база Общите спедиторски условия на НСБС.

Групажен офис и склад под митнически контрол
Адрес: Ул. Първа българска армия 18
1220 София

Tel.: +359 2 9262704, +359 2 9262707,
Fax: +359 2 9310826

Mobile: +359 888 920 364

e-mail: groupage@scorpion-shipping.net, customs@scorpion-shipping.net, warehouse@scorpion-shipping.net

Самолетна спедиция
Адрес: Летище София, блок 1, вх. 2, ет. 2
София
Тел.: +359 2 9459022

Константин Драмов
Факс: +359 2 9459259
e-mail: aircargo@scorpion-shipping.net