Сименсо EOOD
Simenso е консултантска компания, работеща в областта на бизнес развитието. Нашият екип от висококвалифицирани консултанти с бизнес, финансова и правна експертиза, предоставя бизнес консултации за подобряване на фирмената стратегия, позициониране на пазара, генериране на приходи и растеж, както и за подпомагане на Bulgarian Market Entry. Нашите услуги обхващат оперативно и/или финансово аутсорсване, стратегическо планиране, бизнес трансформации, сливания и придобивания, иновации, внедряване на ИТ системи, управление на хора и развитие на нов бизнес.

Нашият опит е в следните индустрии: Архитектура и дизайн; Потребителски продукти; Енергетика; Финансови услуги; ИТ; Здравеопазване; НПО; Аутсорсинг и обслужване; Фармацевтични; Ритейл услуги; Технология; Телекомуникации.

Мисията на компанията е да внедрява иновативни стратегии за привличане и подкрепа на служителите така, че това да доведе до по-добра работна среда и печеливш бизнес. Знанието, прозрачността и опростяването на бизнес процесите са наши основни ценности

Адрес: бул.Хр.Ботев №10, София
Лице за контакт: Силвия Куманова
Тел.: +359 896 704665
Имейл: info@simenso.com
Уебсайт: www.simenso.com