СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сика България ЕООД e създадена през 2002 г като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария. Във фирмата работят 30 висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н. Това, към което се стремим в „Сика България” в условията на един свиващ се пазар е да бъдем още по-конкурентноспособни, предлагайки иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на нашите партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности. Сика е лидер в разработването на материали, използвани за уплътняване, лепене, обезшумяване, укрепване и защита на носещи конструкции. Продуктова гама на Сика включва висококачествени добавки за бетон, специализирани строителни разтвори, уплътнения и лепила, обезшумяващи и укрепващи материали, системи за укрепване на конструкции, индустриални подове, както и покривни и хидроизолационни системи. Цялостните решения на Сика заменят стари технологии, като болтове, нитове и заваряване, и откриват неочаквани възможности за иновации на нашите клиенти. Целта ни е да помогнем на клиентите си да доставят качество и винаги да бъдат една крачка пред конкуренцията.

Бул. Ботевградско шосе 247, София, България

Лице за контакт: Снежана Минчева

+3592 942 45 90

info@bg.sika.com

www.sika.bg