СЖС България

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Компанията е призната за световен еталон за качество и почтеност. Тя разполага с мрежа от над 2000 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят над 90 000 служители.

Основните услуги на СЖС България могат да бъдат разделени на четири категории:

  • Проверка
  • Изпитване
  • Сертифициране
  • Верификация

 

СЖС България предоставя независими услуги, които обхващат всички промишлени отрасли и засягат продукти и услуги, на които потребителите по целия свят разчитат всеки ден. Международните експерти на компанията ще ви помогнат да работите по по-ефективен и устойчив начин чрез модернизиране на процесите, подобряване на качеството и продуктивността, намаляване на риска, верифициране на съответствието и намаляване на времето за излизане на пазара.

Компанията е една от най-конкурентоспособните и продуктивни фирми за услуги в света, която непрекъснато усъвършенства своите основни умения в областта на проверката, верификацията, тестването и сертифицирането, за да бъде най-добра в своята област.

Бул. Цариградско шосе 115 G Офис C Бизнес център Мегапарк ет.6, София, България

Лице за контакт: Димитър Марикин

+359 29 10 15

sgs.bulgaria@sgs.com

www.sgs.bg