Сдружение „Национална бизнес мрежа”

Сдружение „Национална бизнес мрежа” е учредено на 19.03.2004 г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

“Национална Бизнес Мрежа” /НБМ/ е създадена съобразно принципите и сферите на действие на Европейската харта за малките и средни предприятия. В НБМ участват фирми от цялата страна, работещи във всички браншове. Сдружението има разкрити офиси в по-големите градове на страната и обединява няколкостотин малки и средни предприятия.

НБМ е създадена с цел да подпомага развитието на малкия и среден бизнес, т.е. да осигурява информационно българските фирми и да подкрепя сътрудничеството между тях.

Една от основните ни цели е осигуряването на преференциални стоки и услуги за нашите членове. В това отношение ние търсим активно контакти с реномирани доставчици на качествени услуги, които да бъдат полезни за дейността на фирмите ни. В тази връзка и в израз на взаимни интереси и намерения за подобряването и развитието на социалния диалог подписаните споразумения за сътрудничество са насочени към:
• Обмен на информация
• Партньорство за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз
• Съвместно участие в други проекти и инициативи
• Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, презентации и проучвания
• Както и дейности от взаимен интерес, одобрени от управителните органи при спазване на принципите за самостоятелност, независимост и взаимна изгода.

nbn-bg.com
адрес: гр. София, ж.к. „Дървеница“, ул. „Лъчезар Станчев“ 9
телефон/факс: 02 / 871 37 56
e-mail: office@nbn-bg.com
лице за връзка – Десислава Иванова