Рош
Рош е компания-новатор в областите фармация и диагностика и като такава се фокусира върху развиването на науката за подобряване живота на хората в глобален мащаб. Комбинацията от експертиза в двете гореспоменати области прави Рош лидер в персонализираното здравеопазване – стратегия, която има за цел да намери правилното лечение за всеки пациент по най-добрия начин.
Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Основана през 1896 година, Рош продължава да търси по-добри начини за превенция, диагностика и лечение на заболяванията и да има устойчив принос за обществото.

Със седалище в Базел, Швейцария, групата Рош оперира в над 100 държави и има повече от 94 000 служители за 2018 година.

Адрес: улица „Бяло поле“ 16,  София, 1618

Лице за контакт: Александра Гърбева

Тел.: 02/8184444

E-mail: aleksandra.garbeva@roche.com

Уебсайт: www.roche.bg