РМ Груп България
РМ Груп е швейцарска компания, основана през 1998г., която в момента е една от най-доказалите се и известни агенции за подбор на кадри в Швейцария.  Компанията има офиси в Берлин и София със седалище в Цюрих. През последните 25 години най-големите швейцарски банки, IT, телекомуникационни, международни застрахователни и фармацевтични компании се доверяват на РМ Груп, за намиране на подходящите кандидати за най-важните и предизвикателни роли в бизнеса си. Мисията на дружеството е да свързва специалистите с работодателите в съответния сектор.

Компанията работи основно в сферата на намиране на кадри за временни позиции по срочни договори, като осигурява пълна подкрепа през целия процес, поддържа успешна мрежа от контакти, която улеснява връзката кандидат-клиент, както и предоставя атрактивни и прозрачни договорни условия.

РМ Груп предлага различни услуги в областта на човешките ресурси за хора на свободна практика и работодатели. Дружеството се грижи за всички административни нужди по ефективен, бърз и законосъобразен начин, като предлага на клиенти и кандидати дигитализиран и оптимизиран процес.

РМ Груп се гордее с редица сертификати, доказващи висок стандарт и качество – ISO 9001, ISO 14001, Goodpriv@cy. Три поредни години е носител на златно отличие от EcoVadis. От 2022г. дружеството е част от Глобалния договор на ООН и е отдадено на каузата за по-добро бъдеще.

Тъй като защитата на лични данни е приоритет на РМ Груп, компанията отговаря както на швейцарските, така и на Европейските регулации за защита на данните.

Не на последно място, през 2021г. РМ Груп е добавена в списъка на компании, които подкрепят стандартите на ООН за поведение на бизнеса, противопоставящи се на дискриминацията на работното място на база пол, сексуална ориентация, възраст, произход и вярвания.

Адрес: гр. София, ул. Солунска 23
Лице за контакт: Моника Монова
Тел.: 0988765935
Имейл: monika.monova@gmail.com
Уебсайт: www.rmgroup.ch