Оскар Рюег България ЕООД

Фирма Оскар Рюег – по-бързо перфектен
Нашето начало
Вече почти 80 години са изминали, откакто Оскар Рюег-Труб през 1932 е поел механична работилница във Фелдбах / Цюрих и с това е основоположил Оскар Рюег АГ.
Настоящето
Днес сме световно действащо предприятие за модерни монтажни приспособления с производствени цехове в Йона / Санкт Гален и Стара Загора / България. Централата е в Швейцария и предприятието е частна собственост.
Нашата сфера на дейност
Ние сме специализирани в разработването и изготвянето на най-модерните приспособления и съответните серийни производства на метални формовани детайли с висока сложност, полу или напълно автоматизиран монтаж на монтажни групи по поръчка.
Нашите силни страни
Нашият неповторим прототипен процес ни позволява извънредно бърза и ефикасна преценка за изпълнението. Изключителният ни стартов мениджмънт гарантира оптимален избор на процес и най-кратък път на стартиране. Останалото е на база на доказано, дългогодишно ноу-хау в различни браншове като автомобилостроене, електро-, електронна-, машиностроителна промишленост, строителната промишленост, както и в сферата на измервателната и медицинска техника. Дейният мениджмънт по качеството гарантира най-голяма сигурност на процесите и краен резултат, който действително заслужава определението Швейцарско качество. Естествено изпълняваме стандартите съгласно DIN 9001, ISO 16949 , а също така от ноември 2009 стандарта за околната среда ISO 14001.

www.oskar-ruegg.bg
Адрес : 6000 Стара Загора, Промишлено-търговска зона „Изгрев „2292
Телефон: 042 611111
Факс: 042 611110
e-mail: orbg@oskar-ruegg.bg
Лице за контакт: Едуард Хени – управител, Цветомира Христова- административен ръководител