Ню Енерджи Корп. ООД
Ню Енерджи Корп. ООД е инженерингова компания, създадена за разработване и внедряване на енергоспестяващи и екологични технологии. От 2014 г. Н.Е.К. ООД е фокусирана в проектирането и изграждането на електролизери за производство на Окси-Водороден газ. През годините компанията работи по технологични решения за високоефективно производство на Окси-Водороден газ. Електролизерите на Н.Е.К. ООД се характеризират с тяхната надеждност, компактни размери, нисък разход на енергия за получена единица количество газ  (kwh / m3).

Нашата философия следва максимата – Новите технологии трябва да намалят нивата на вредните емисии, успоредно с редуцирането на производствените разходи.

В момента Ню Енерджи Корп. ООД  има 2 патента  и 3 полезни модела за системи използващи Окси-водороден газ. Нашите основни технологии в момента са  система за рециклиране на DPF и Катализатори на автомобили, автобуси, камиони и тежки машини; мобилни генератори за инхалиране на молекулярен водород и насищане на вода с молекулярен водород.

Адрес: гр. София, 1225, ул. Нешо Бончев 26
Лице за контакт: Деян Делчев
Тел.: +359887918028
Имейл:  office@newenergycorp.eu
Уебсайт: www.newenergycorp.eu