Новартис

Новартис е фармацевтична компания, основана през 1996 г. чрез сливане на Ciba-Gejgy и Sandoz – компании с богата и разнородна корпоративна история. Началото на Geigy датира от средата на 18 век, а на Ciba – от 1859 г. Sandoz е създадена през 1886 г. През годините Новартис и компаниите, от които произхожда, откриват и разработват много иновативни продукти за своите клиенти в световен мащаб. Новартис е базирана в Базел, Швейцария.

www.novartis.bg
Новартис Фарма Сървисиз
Бизнес Парк София, Младост 4
Сграда 8C, ет. 6
1766 София, България
Тел: +359 2 489 9828
Факс: +359 2 489 9829