Навтех Груп ЕООД
Навтех Груп ЕООД е технологична компания, която предлага професионални услуги за внедряване, разработка и поддръжка на софтуерни системи и решения: ERP, CRM и BI.  Нашият екип е изграден от квалифицирани кадри в областта с доказан във времето опит в успешни проекти. Ние сме напълно посветени да изпълним своя ангажимент към клиентите – чрез добавена стойност за бизнеса, осигурявайки връзка между инвестицията на клиента и информационните технологии и предоставяйки най-добрата експертиза във взаимните проекти.

Нашата цел в Навтех Груп е да осигурим цялостни решения за нашите клиенти, вместо да внедряваме самостоятелни бизнес приложения. В нашите проекти ние интегрираме бизнес приложения (ERP, CRM), клиентски и партньорски портали, платформи за електронна търговия, приложения от трети страни, приложения за анализ.

Ние сме признати на най-високо ниво като партньор на Мicrosoft и LS Retail – потвърждение за възможностите на нашия екип, удовлетвореността на клиентите и цялостното представяне на фирмата. Нашите сертифицирани професионалисти имат не само опит в сферата на Dynamics NAV и LS Retail, но и в областта на счетоводството, методи в бизнес процесите и вертикалните индустрии.

Навтех Груп може да бъде Ваш консултант, когато дойде време за стратегически решения, за това как Вашата система или софтуерно решение могат да бъдат развити в клауд среда.

Адрес: 1700 София, България, кв. Витоша 5Б (сграда Гама), партер, офис 3
Лице за контакт: Петър Димов
Тел.: +359884000209
Имейл: peter.dimov@navtech.net
Уебсайт: www.navtech.net