Монтекс Суис АД

Търговското представителство на Монтекс Суис АД в Р. България

В последните десет години, компанията се занимава с предоставяне на цялостни решения в областта на домашната грижа за здравето и отглеждането на бебета и малки деца в страните от Източна Европа, Балканите и СНГ. Тя е официален дистрибутор на световно признати марки, включително Bionime, AGU, Prolife и т.н.

Търговско представителство Montex Swiss AG е бизнес посредник с цел всестранно подпомагане на вносителите. Осъществява комплексни услуги, свързани с промотиране и организиране на мероприятия и специални събития, извършва мащабни маркетингови проучвания на територията на Република България.

ул.“Коста Лулчев“ 10 B

1113 София, България

Лице за контакт: Марина Шомер

+ 359 2 439 66 20

info@montex.ch

http://www.montex.ch