Маттиг-Левърком Мениджмънт Партнърс ООД

Маттиг-Левърком Мениджмънт Партнърс ООД е швейцарско-българска фирма регистрирана през юли 2009 г, чрез придобиване от страна на Маттиг Мениджмънт Партнърс, Швейцария, на мажоритарен дял от местната консултантска фирма Левърком ООД. Маттиг Мениджмънт Партнърс (ММР), заедно с Mattig-Suter Treuhand формират групата Mattig, една от 10 големи консултантски фирми в Швейцария, в която работят около 120 души. Сертифицирана е по ISO-9001 и класифицирана по ISO-9004. Освен в България имаме офиси в Швейцария, Австрия и Румъния. За повече информация : www.mattig-management.ch , www.mattig.ch Нашите дейности : 1. Подготовка на инвестиционни стратегии, технико-икономически обосновки, бизнес планове – разработване и планиране, предложения за проектно финансиране чрез подходящи финансови инструменти и др. 2. Финансов мениджмънт – финансово планиране, финансов инженеринг, управление на паричните потоци ( Cash Flow Management) и ликвидността. 3. Сливания и придобивания М&А – пълна подкрепа в процеса на структуриране на сделката, индентифициране на бизнес партньори, водене на преговори и пр. 4. Работа по проекти за енергийна ефективност – структуриране на проекти, оценка на технико-икономическата ефективност, схеми на финансиране, управление на проекта за енергийна ефективност. 5. Преструктуриране и оздравяване на бизнеси – Turnaround management – TAM) • Пълен ТАМ – анализ на състоянието, оценка на шансовете за оцеляване, SWOT анализ, разработване стратегия и план за действие за излизане от кризата. • Частичен ТАМ – търсене на нови пазари, преструктуриране на задълженията на фирмите към финансови предприятия, преговори с кредиторите и потенциални партньори за придобиване на фирмата 6. Risk Management – разработена е собствена система за управление на риска, със софтуер, който се имплементира във фирмата, съобразно спецификата на отделния бизнес. Системите са две – за микро и малки предприяти, за средни и големи предприятия. 7. Outsourcing – Търсене не чуждестранни бизнес партньори, с интерес към аутсорсинг в България, пълна подкрепа в различните стадии на аутсорсинг процеса. 8. Изготвяне и управление на европейски проекти – изготвяне, помощ при финансиране и цялостно управление на проектите. 9. Market Entry Services – помощ при навлизане на български експортно-ориентирани фирми на нови пазари в немскоговорящите страни и Румъния, както и на чужди фирми в България.

62 Patriarh Evtimii blvd, fl. 2, ap. 2
Sofia 1000
tel: +359 2 988 50 85
Tel./fax. +359 2 951 68 15
www.mattig-management.ch
office@mattig-management.bg