Лийн Институт България
Лийн Институт България подкрепя организации в производството, услугите и ИТ в България и региона успешно да тръгнат по пътя на непрекъснатото подобрение чрез въвеждане на най-добрите методи за прилагане на лийн мислене с интензивен фокус върху развиване на човешките ресурси и трансформиране на знанията в реални резултати. Обучителите и консултантите имат богат опит в управлението на промяна и процесните трансформации, и са работили върху широк спектър от бизнес предизвикателства в различни дисциплини.

През 2016г. Лийн Институт България се присъединява към Лийн Глобал Нетуърк (LGN) в тяхната мисия да помагат на бизнесите да постигнат визията и целите си в трудните времена на световна глобализация. LGN e основана през 2001г. от Дж. Уомак и Д. Джоунс (първи дали термина лийн на света през 1990г) и е мрежа с над 30 държави от всички континенти. Членството осигурява на компанията допълнителен достъп до ресурси и знания, които в последствие да бъдат прилагани и споделяни с клиенти.

Слоган на компанията: Ние прилагаме лийн по лийн начин – подход, определен от спецификата на работата ви и чрез изграждане на знания и умения, които да останат трайно във вашата организация.

Адрес: Витоша Бизнес Център, бул. Черни връх 47, 1407 София
Лице за контакт: Васил Петров
Тел.: 0888 25 35 35
Имейл: vasil.petrov@leaninstitute.bg
Уебсайт: www.leaninstitute.bg