Капелен България Груп

Част от интернационалната J.W.C. Group Виена, Австрия, Капелен България Груп успешно е развила бизнеса си в три направления:

–         Капелен България ЕООД, дейности в сферата на Секюрити документи;

–         Капелен БГ ЕООД, дистрибуция на широка гама хартии, картони и фолио;

–         ПапЛог ЕООД, логистика и складиране.

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1574, България

Лице за контакт: Милко Михов,

Ралица Михова, Мариана Минкова

тел. +359 2 970 78 65; факс +359 2 970 78 61

office.bg@cappelen-group.com

www.cappelen-group.com