ЗБК БАЛКАН АД

ЗБК БАЛКАН АД, София, България е създадена през 1998 г. като една от първите застрахователно-брокерски и рискови консултантски компании, опериращи на български пазар. Екипът на ЗБК БАЛКАН АД има дълбок опит както в корпоративното така и индивидуалното застраховане в следните области: общо застраховане (включително индустриални рискове), обезщетения за служители (включително здравно осигуряване и пенсионно осигуряване) и презастраховане. ЗБК БАЛКАН АД АД предоставя застрахователни и рискови консултантски услуги (договаряне, пласиране и консултиране на застрахователни договори) на местни компании и дъщерни дружества на международни и световни компании. През 2015 г. ЗБК БАЛКАН АД създаде своя клон в Румъния.

Балкан има капацитет и опит в следните държави: България, Македония, Албания и Румъния.

Адрес: гр. София 1020,
ул. „Клокотница“ No 2А, ет. 9

Тел. 02 917 98 70

Лице за контакт: Мария Велева – управител

Имейл: veleva@zbkbalkan.com

www.zbkbalkan.com