ЕМКА АД
ЕМКА АД е създадена през 1936г в гр. Севлиево и е частно акционерно дружество от групата на Холдинг ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ АД.

Производствената гама включва: изолирани проводници и кабели с PVC изолация, кабели със специални изолации (безхалогенни, полиуретанови), особено гъвкави кабели, кабели със специално предназначение; неизолирани медни и алуминиеви, кръгли и правоъгълни проводници; емайлирани медни проводници; намотъчни проводници; PVC компаунди. Продуктите на ЕМКА АД със своето доказано качество са добре познати и с утвърдено име на международния пазар. Компанията е с модернизирано производство, която непрекъснато се развива и се конкурира на световния пазар.

Допълнителна информация относно ЕМКА АД и продуктовата гама може да бъде намерена на уеб сайта: www.emka-bg.com.

Адрес:

ЕМКА АД

ул. „Никола Петков” 30

5400 – гр. Севлиево

България

Лице за контакт: Теодор Татев – Прокурист
Тел.: 0675 3 28 68
Имейл: emka@nat.bg;

pokupki@emka-bg.com

Уебсайт: http://www.emka-bg.com