Еврика 7

Еврика 7 е Българско предприятие работещо като подизпълнител на Швейцарски производители на детайли за механични часовници. Основните ни дейности са завършваща повърхностна обработка, лазерно гравиране и прецизно асемблиране.
Осигуряваме на партньорите си управление на производството, контрол на качеството и цялостно обслужване на логистиката.

www.evrika7.com
Лице за контакт: Петър Габев, инж. PHYS EPFL
Адрес: ул. „Васил Левски“ 20A, Венивер, Ботевград 2140
Тел.: +359 885 396 006; факс: +359 723 988 97; CH:+41 787 055 765
e-mail: office@evrika7.com