Адвокатска кантора „Д. Иванова-Мари и съдружници“

Даниела Иванова-Мари, адвокат в Софийска адвокатска колегия и в Парижка адвокатска колегия, създава през 2004 година в София българо-френска адвокатска кантора с цел да подпомогне установяването и развитието на бизнес делата на френски и чуждестранни клиенти в България.
Екипът на кантората е сформиран от млади и динамични съдружници – адвокати, и сътрудници, по-голямата част от които притежават двойно образование по българско и френско/швейцарско право.
Нашата компетентност и бърза реакция целят да отговорят на нуждите и очакванията на нашите клиенти, които да получат качествено и ефикасно правно обслужване в максимално кратки срокове.
Членовете на кантората работят на български, френски и английски език и предоставят правни услуги в широк спектър от правни области: търговско и дружествено право, право на чуждестранните инвестиции, дистрибуция и франчайз, интелектуална собственост, трудово право, данъчно право, вкл. СИДДО, вещно правo, строителство и устройство на територията, командироване на работници/служители в държави-членки на ЕС, френско търговско право, процесуално представителство и арбитраж и др.

www.dimavocats.bg
бул. „Патриарх Евтимий“ № 21, вх. В, ет. 3, ап. 52
1142 София
тел.: (+359 2) 988 77 00; 988 77 01
факс: (+359 2) 989 64 05
GSM: (+359 ) 898.810.882
e-mail: daniela.marie@dimavocats.bg

Лице за връзка: Даниела ИВАНОВА-МАРИ
Управляващ съдружник