Джи Ай Груп

Ние сме част от Gi Group Italy – водеща световна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, търсене и подбор на персонал и редица други консултантски дейности за управление на Човешките ресурси. Gi Group има близо 2000 служители в повече от 20 страни на територията на Европа, Азия и Америка. В България Gi Group има офиси в София, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас, покриващи целия спектър от услуги в областта на Човешките ресурси. Българската част на групата е представена от:

• Джи Ай Груп ЕООД
– Администриране на възнаграждения
– Лизинг на персонал
– Експерт ЧР на място при клиента
– Масов подбор

• Уайзър ЕООД
– Директно привличане
– Търсене и подбор на ръководен персонал и топ специалисти

• О Ди Енд Ем Консултинг ЕООД
– Консултиране
– Обучение и развитие
– Коучинг
– Аутплейсмънт

Като компания с глобално мислене и талант, ние се адаптираме към спецификата на местния пазар, способни сме да предоставим различни и адекватни решения във всички сфери на подбора и наемането на персонал, консултирането, обучението и развитието на служителите.

www.gigroup.com
гр. София, бул. „Александър Стамболйски“ 84, ет. 6;
тел. + 359 2 952 36 90; + 359 2 951 56 95;
email: office.bg@gigroup.com
Лице за контакти: Силвия Янкова