Геотехмин

Геотехмин ООД е частна компания с над 32-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.

Геотехмин ООД е основното дружество в групата фирми ГЕОТЕХМИН, ангажирано с бизнес развитието и дългосрочната стратегия на Групата. Компанията координира и контролира дейностите на дружествата от групата в различните бизнес направления.

Геотехмин ООД извършва комплексни консултантски услуги в миннодобивната дейност,  в това число по създаване на бизнес стратегии, бизнес планове и технологични решения с икономически оценки и финансова оптимизация  за компании и инвеститори в разработването на всички етапи от развитието на проекти за открити и подземни рудници.

Основните предимства на Геотехмин ООД са доказан опит в изпълнението на проекти в партньорство с български и чуждестранни компании,  професионализъм, значителни ресурси и добра репутация.

ул. Люлин планина 9
София 1606, България

Лице за контакт: Цоло Вутов, Проф. д-р
Управител

02 965 02 21; 02 952 60 80

office@geotechmin.com

www.geotechmin.com