Геотехмин

Геотехмин ООД е частно дружество с над 25-годишна история, изпълнявало някои от най-успешните и значими проекти в минно-добивната индустрия, промишленото строителство, пътната инфраструктура и опазването на околната среда в България. Геотехмин ООД е основното дружество в групата фирми Геотехмин. То е натоварено с повишаване на дългосрочната жизнеспособност, бизнес развитието и ключовите стратегии на групата. Дружеството контролира и координира дейностите на всички дружества в групата в различни бизнес сектори: минно дело, строителство, търговия, недвижими имоти, енергетика, селско стопанство и услуги. Геотехмин ООД притежава екип от високо квалифицирани професионалисти, които предоставят интегрирани консултантски услуги в минното дело, включително разработването на бизнес стратегии, изготвяне на бизнес планове, проучвания на жизнеспособността, иновативни решения и финансово оптимизиране. Този солиден опит се предлага на фирми и инвеститори на всички етапи от разработването на проекти както за подземни, така и за открити рудници. Сред основните предимства на дружеството са неговият доказан опит от успешно изпълнени проекти в партньорство с български и чуждестранни дружества, специализираната експертиза, значителните ресурси и безупречната репутация.

ул. Люлин планина 9
София 1606, България

Лице за контакт: Цоло Вутов, Проф. д-р
Управител

02 965 02 21; 02 952 60 80

office@geotechmin.com

www.geotechmin.com