Генади Дишев

Адвокат

Адрес: София 1301, ул. „Княс Борис I“ 99, ет. 3
Тел.: +359 2 989 89 40; факс: +359 2 989 89 41
e-mail: gdishev@bstlawyers.com