Българска Кърлинг Федерация

БКФ е създадена през 2012 г. и има лиценз от Министерството на младежта и
спорта. БКФ  е призната от Българския олимпийски комитет и от Световната
Кърлинг федерация. В момента 9 клубове са лицензирани от БКФ.

ул.“ Христо Белчев“ 8 а , София 1000, България

Лице за контакт: Рето Зайлер

+359 89 44 77 555, +41 79 44 77 555

bulcurfed@gmail.com, seiler@superfox.bg

www.curling.bg