БИ АЙ ЕООД

B EYE е бързо развиваща се компания, специализирана в разработването и внедряването на последно поколение системи за анализ на данни (Business Intelligence), като и такива за моделиране и планиране (Modelling&Planning).
Нашият екип помага на Fortune 500 компании в сектора на медицинските изделия, фармацията и здравеопазването да открият нови възможности, да прилагат стратегии базирани на информирани решения и да овластяват бизнес потребителите като трансформират своите корпоративни данни в смислена информация. За да постигнем това, работим в тясно сътрудничество за изграждане на аналитични табла, модели за планиране и бюджетиране и подобряване на тяхната информационна грамотност с обучения, съобразени с техните специфични нужди.
Нашата мисия е да изведем анализа на данни, моделирането и планирането отвъд технологиите, за да дадем възможност на организациите да революционизират начина си на работа.

Адрес: София, ул. Крум Попов 1

Лице за контакт: Тодор Цанев

Телефон: 00359883388381

E-mail: Todor_tzanev@b-eye.com

Уеб-сайт: www.b-eye.com