Бератунгс– & Орга Контрол АГ – Цуг (БОК)
Основано през 1979 г. в Цуг (Швейцария), фидуциарното дружество Beratungs- & Orga-Control AG – Zug (BOC), комбинира широка мрежа от контакти и познания в сферата на данъчно и бизнес консултиране, приложими в различни международни проекти и редица бизнес решения и услуги като:

– Създаване на дружества и всички доверени служби,

– Мрежа за частно банкиране, злато и обмен на транзакции,

– Преместване в Швейцария,

– Счетоводство, данъчно облагане и одит,

– Представителство / прехвърляне в чужбина.

– Онлайн Трейдинг мениджър ‘’Star Trade’’

 

От България БОК управлява „Стар Трейд“, трейдинг мениджър, предназначен за клиенти от ЕС, които биха искали да преместят част от бизнеса с цел данъчна оптимизация. Нашата цел е да помогнем на тези клиенти, които искат да внасят или изнасят в България или в държави от ЕС, като идентифицират местен лоялен доставчик, подизпълнители или квалифицирана работна ръка на по-ниска цена.

 

Клиентите на БОК оперират в различни сектори и в резултат на това разнообразие сме придобили солиден опит в международната търговия и финансовите сфери.

бул. Тотлебен 53-55
1606 София
Мобилен : +359 889.06.65.58
Тел: +359 2 805.71.76
Лице за контакт: Иван Аршинков
ivanarshinkov@boczug.com

www.boczug.com