Акспо България ЕАД

Акспо България притежава лицензия за търговия с електрическа енергия в съответствие с българското законодателство в тази област. Компанията предлага индивидуални решения, отговарящи на конкретните потребности на клиентите си чрез стандартни и нестандартни продукти с гъвкави периоди на доставка и характеристики.

Продукти:
• според продуктовия профил – базовa енергия, дневна енергия, нощна енергия, нестандартни продукти
• според мястото на доставка – DAF българска граница или в рамките на преносната мрежа на НЕК
• според периода на доставка – месечни или за друг период

Акспо България участва в бизнеса с емисии въглероден диоксид на Axpo Group. Axpo Group има отлични пазарни позиции на основните борси за търговия с емисии въглероден диоксид в Европа като на две от тях компанията е маркет мейкър. Акспо България би могла да предложи на своите клиенти разнообразни продукти, свързани с търговията с емисии въглероден диоксид като ги подпомага в намирането на подходящи за тях решения във връзка със спазването на изискванията съгласно Протокола от Киото и Директива 2003/87/ЕС.

Адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет. 8, София 1756

Телефон: +359 2 946 12 94

Факс: +359 2 943 42 99

Лице за контакт:

Г-жа Диана Чобанова-Иванова – Изпълнителен директор

E-mail: diana.chobanova@axpo.com