Айрън Маунтин България ЕООД
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основана през 1951 г., е глобален лидер в услугите за съхранение и управление на информация. С доверието на повече от 225 000 организации по света и с мрежа от над 1400 оперативни центрове с обща площ повече от 85 милиона квадратни фута в над 50 държави, Iron Mountain съхранява и защитава милиарди ценни активи, включително критична бизнес информация, изключително чувствителна данни и културни и исторически артефакти.

Айрън Маунтин България ЕООД предоставя решения, които включват сигурно съхранение, управление, дигитализация и сертифицирано конфиденциално унищожение на архивни документи, дигитална трансформация и решения за автоматизация на работни процеси, които подкрепят прехода на нашите партньори към оперативен модел с ограничено, хибридно или отсъстващо използване на документи на хартиен носител, като същевременно ги подпомага да намалят разходите и риска, да постигнат необходимото нормативно съответствие и заложените в техните програми ESG цели.

Адрес: Логистичен Парк Ийст Ринг, сграда 5, 2110 Нови Хан, област София, България
Лице за контакт:
Иван Иванов
Управляващ директор за България
Мобилен телефон/чат: +359 884 801080
офис: +359 2 9321 100
Имейл: ivan.ivanov@ironmountain.com
Уебсайт: https://www.ironmountain.com/bg/en