Адвокатско дружество Пенев

Професионалната история на Адвокатско дружество ПЕНЕВ датира от началото на 90-те години. Основана в столицата София от г-н Сергей Пенев, кантората преди позната като „Сеплекс”, а впоследствие преименувана на „Пенев енд Партнърс”, плавно израсна до група от български адвокатски дружества с изградена мрежа в рамките на страната с офиси в трите големи града (София, Пловдив и Варна) и извън нея с международна поддръжка, базирана в Лондон. За повече от 20 години на пазара изградихме надеждни партньорства с международни клиенти (предимно европийски и северноамерикански), включително със световни корпорации, големи инвестиционни и/или търговски банки и правителствени институции. В процеса на работа ежедневно си сътрудничим с водещи европейски и американски кантори, за да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Инвестирайки усилията си в посока на подобряване на предлаганите от нас услуги, екипът на адвокатско дружество „Пенев“ е винаги в крак с последните тенденции в областта на правното обслужване. Нашият стремеж към създаване и развитие на нови практически и организационни умения е ключов за установяването на по-ефективно сътрудничество с нашите клиенти.

От създаването си адвокатско дружество „Пенев“ се стреми да бъде в крак с политическите и икономически промени, които фундаментално променят бизнес средата в България. Дейността ни е фокусирана върху предоставянето на висококачествени правни и бизнес консултации на чуждестранни инвеститори в редица от най-значимите приватизационни сделки. Предвид усложнените икономически условия както в световен, така и в национален мащаб, в последните години адвокатско дружество „Пенев“ насочи своя експертен опит към бизнес преструктуриранията, за да подпомогне клиентите си в процеса на внедряване на нови бизнес решения и да посрещнат новите предизвикателства.

Адвокатско дружество „Пенев” е лидер в предоставянето на обобщена и надеждна информация за законодателните промени в България чрез първия по рода си безплатен правен бюлетин „Правен бюлетин Сеплекс”, чиито първи брой излиза на 1 януари 1996. Въпреки интернет революцията, все още поддържаме тази услуга, която и до днес оказва незаменима помощ на нашите клиенти в тяхната бизнес дейност.

Екипът ни се състои от трима високо квалифицирани адвокати, партньори, всеки от които ръководи малък екип от добре подготвени и мотивирани професионалисти, подпомагани от правни и технически сътрудници. В допълнение към правната дейност поддържаме отделен офис за недвижими имоти, като предоставяме пълен набор от услуги на чуждестранни инвеститори, включващи посредничество и управление на имуществото.

 

 

 

ул. „Аксаков“ 20, София 1000, България

Лице за контакт: Сергей Пенев, Христофор Христов

+359 2 930 09 70

info@penev.eu

www.penev.eu