Адвокатско дружество „Павлов и съдружници“

Адвокатско дружество Павлов и съдружници е българският офис на Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц, една от най-големите австрийски адвокатски кантори – член на международния алианс от водещи европейски адвокатски кантори – Си Ем Ес.

От 2004 година Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц има представителство в България. Понастоящем екипът ни се състои от висококвалифицирани адвокати с професионален опит във всички области на правото.

Благодарение на опита натрупан с участието си в множество международни проекти и сделки в изградената мрежа офиси в повече от 28 правни системи, нашият екип от експерти консултира множество средни и големи предприятия и се отличава с изключителната си експертиза в области на енергетиката, банково, строително, вещно и медицинско право.  Към експертизата на Адвокатско дружество Павлов и съдружници принадлежат и корпоративно право, сливания и придобивания, вещно и строително право, обществени поръчки и европейско конкурентно право, процесуално представителство и арбитраж, авторско и медийно право, както и данъчно право.

ул. „Княз Александър I Батенберг“ 4,
1000 София, България
T.: +359 2 447 1350
Ф.: +359 2 447 1390
W.: http://www.cms-rrh.com/Sofia-Bulgarien