Адвокатска кантора „Рускова и партньори“

Адвокатска кантора „Рускова и партньори“ е основана през 2001 година и е една от водещите правни кантори в страната, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно правноконсултантско обслужване на местни и чуждестранни корпоративни клиенти.

Правните сфери, в които доминираме са: енергийно право и природни ресурси, дружествено и търговско право, облигационно право, вещно право (недвижими имоти и строителство), чуждестранни инвестиции, банково право и финанси, капиталови пазари, данъчно право.

София 1404, България
ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 8, офис. 30
тел./факс: +359 2 434 10 50
тел./факс: +359 2 858 35 12
www.ruskovapartners.com