АББ България ЕООД

АББ оперира в България с централен офис в София, както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна и има над 2400 служители в България.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен световен лидер в продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботи и задвижванe, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. С над 125 години история на иновации, днес АББ пише бъдещето на промишлената дигитализация и движи Енергийната и Четвъртата Индустриална Революции. АББ оперира в повече от 100 държави с около 132 000 служители. www.abb.com

 

Бул. Христофор Колумб 9 ет.3, София, България

Лице за контакт: Тонимир Петров

+3592 807 5506

office@bg.abb.com

www.abb.bg