Услуги
Българо-швейцарската търговска камара работи за укрепването на деловите връзки между България и Швейцария. Тя подпомага новодошлите швейцарски инвеститори и съдейства за увеличаването на износа на стоки и услуги от Швейцария към България и от България към Швейцария. Камарата е в състояние да консултира своите членове по въпроси от правно, икономическо, данъчно и друго естество, като при необходимост може да използва ескпертизата и опита на свои партньори с доказани професионални качества.

За услугите на камарата членовете й ползват преференциални тарифи.

Основните групи услуги, предлагани от Камарата, са описани по-долу:
Търсене на партньори
Съдействие при установяване на контакти с потенциални делови партньори. Идентифициране на специалисти от различни области.
Контакти с институции и организации
Организиране на срещи с представители на централната, регионални и местните власти, правителствени и неправителствени организации, придружаване по време на срещите.
Административни услуги
Писмен и устен превод, легализация на документи, други свързани услуги.
Пазарна информация, проучване на фирми
Набиране на обща информация за конкретен продукт или услуга, тенденции, конкуренция, дистрибуция. Пазарни проучвания. Информация за конкретни фирми (напр. от търговския регистър, от др. публични източници, медии, клиенти и т.н.)
Правни и финансови консултации
Съдействие при регистрация на фирма в България и Швейцария, арбитраж и решаване на търговски спорове, финансови и данъчни консултации.
Посещения на панаири, изложения, фирми
Съдействие при организиране на участие и посещение на панаири, провеждане на посещения и бизнес делегации в България на швейцарски фирми и обратното.
"Временен офис"
Подкрепа при навлизане на българския пазар (за производство, търговия, услуги), частично поемане на организационни и административни задачи, секретариат и пр.
Други
Услуги невключени по-горе могат да бъдат предоставяни след обсъждане и в зависимост от капацитета на секретариата на БШТК.