15
септември
„Late Summer Wine & Dine“ September 15, 2022

Съвместно мероприятие на  Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в подкрепа на развитието на двустранните икономически отношения и създаването на нови бизнес партньорства.

Изпратена е официална покана.

Социална дейност