12
април
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА – 12-13 април 2019 г., Белград – Съвместно събитие с Швейцарско-сръбската търговска камара

Запазете датата: 12-13 април 2019 г. 

Съвместното събитие на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) и Швейцарско-сръбската търговска камара (ШСТК) ще се проведе в Белград, Република Сърбия.

Регистрацията за членовете на БШТК е отворена до 22.03.2019 г.

Снимки:
Социална дейност