28
март
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА: Събитие на БШТК с участието на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Запазете датата: 28-ми март 2019 г.

Българи-швейцарската- търговска камара организира събитие със специалното участие на представители от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Събитието ще започне от 18:30 ч. Мастото ще бъде допълнително потвърдено в официалната покана, която предстои да бъде изпратена.

Социална дейност