“Бизнес партньорства за по-добро общество“ (B2B 4 CSR)
В периода Октомври 2016 - Септември 2017 година, БШТК реализира проект “Бизнес партньорства за по-добро общество“ (B2B 4 CSR). Този проект представлява надграждане на създадената през 2013 г. Партньорска пларформа на БШТК - „BSCC Partnership Platform“, добавяйки фирми от секторите Промишлена електроника, Мебелно производство и Преработка на пластмаси.

Основните дейности, които спомогнаха за реализирането на проекта се състояха в организирани посещения на български компании, които имат готовността и желанието да предложат адекватни производствени възможности и дългосрочно ориентирани стратегии на потенциални швейцарски партньори. В допълнение, Българо-швейцарската търговска камара организира два бизнес форума (в град Ленцбург, Швейцария и град Пловдив, България), които имаха за цел да срещнат български и швейцарски фирми, заинтересовани в създаването на международни партньорства, както и да дадат повече информация на бизнес общността от двете страни какви са предизвикателствата за работа с чуздестранни партньори и какъв е напредъка в развитието на Дуалното образование в България

Втората цел на проекта е свързана със стимулирането на българските компании да участват в Дуалното образование по швейцарски модел, което се реализира от 2015 г. в България чрез проект ДОМИНО - „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по "Българо-швейцарската програма за сътрудничество". БШТК даде възможност на повече от 50 български предприятия, разпределени в 8 групи, включващи и представители на български професионални гимназии, да посетят повече от 20 швейцарски фирми от сходни сектори, които обучават деца чрез дуално образование, както и 4 професионални гимназии, разположени в градовете Тун, Интерлакен, Фрутиген и Ленцбург.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.
Снимки:
Социална дейност